Tesis;  Kullar,  Köseköy,  Yuvacık,  Arslanbey,  Suadiye,  Alikahya,  Uzunçiftlik, Hikmetiye ve İzmit’in Doğu Yerleşim alanlarının evsel nitelikli atık sularını bertaraf etmek üzere tasarlanmıştır. Tesis ileri azot ve fosfor gideren uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi olarak projelendirilmiştir.  Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği  (SKKY)  Tablo 21.4;  Evsel Nitelikli Atık su Standartlarına göre arıtma yapmaktadır. Yatırım maliyeti 11.436.897 $’dır. Kullar Atık su Arıtma Tesisinden çıkarak çevreye yayılan ve insanları rahatsız eden emisyon gazlarının ve kötü kokuların önlenmesi amacıyla, atık su arıtma tesisindeki gaz ve kötü koku yayan üniteler kapalı ortam haine getirilerek, bu ünitelerde tutulan gazlar hava fanlarla sirküle edilerek, toplanan gaz ve kokular biofiltre ile bertaraf edilmektedir. Bu proses H2S in biomedia  (özel bir malzeme üzerinde tutunan bakteri kültürü) ortamında oksitlenmesi ve parçalanması esasına dayanmaktadır. Tesis 35.000 m3/saat kirli havayı arıtacak kapasitededir. Kullar Atık su Arıtma Tesisi ile 42 Evler Atık su Arıtma Tesisine gelen atık suların ileri biyolojik prosese uygun olarak arıtılması amacıyla 17.10.2012 tarihinde proje yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında tesis sahası içerisinde 166.000m3/gün kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin inşası 2017 yılı içinde tamamlanmıştır. Hali hazırda tesisin devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Yeni yapılan tesisin yatırım maliyeti 81.000.000 TL’dir.

FOTOĞRAF GALERİSİ