ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut ya da işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir.
 
Abonede kullanıcı değişikliği yapılsa bile abone numarası değişmeksizin yeni kullanıcı ile abone sözleşmesi yapılır.
 
Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına olması esastır.  Abonelik isim değişikliği işlemi İSU Şube Müdürlüklerimizden yapılabilmektedir.
 
Konut Aboneliği:


 1. T.C Kimlik Belgesi
 2. Tapu veya kira kontratı
 3. Abone Numarası
 4. Sayaca ait son endeks
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK
İşyeri / Sanayi Aboneliği:
 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. Tapu veya kira kontratı
 3. Sayaca ait son endeks
 4. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK
 5. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi (şirket için ise)
 6. Vergi Levhası (şirket için ise)
ÖNEMLİ NOTLAR:
 • Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen. Şehit, gazi ve engellilerin (% 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya engelli kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.
 • Kamu yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.
 • Teminat bedelleri Konut 103,95 TL, Mesken-İnşaat 189,45 TL, İşyeri 294,30 TL, İnşaat 1022 TL'dir.
 • Sanayi aboneleri teminatları sayaç çaplarına göre alınmaktadır.
 • Lojman devir işlemlerinde ilgili makamından onaylı Lojman Tahsis Belgesi istenmektedir.
 • Suyu kapalı abonelerden ayrıca 35,48 TL Açma Ücreti alınmaktadır. 
 • Tüm işlemler noterden alınacak vekâletname ile başkası adına yapılabilmektedir.

 

FOTOĞRAF GALERİSİ