ABONE DEVİR İŞLEMİ
Mevcut su aboneliği bulunan bir konut ya da işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir.
 
Abonede kullanıcı değişikliği yapılsa bile abone numarası değişmeksizin yeni kullanıcı ile abone sözleşmesi yapılır.
 
Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına olması esastır.  Abonelik isim değişikliği işlemi İSU Şube Müdürlüklerimizden, E-Devlet ve www.isu.gov.tr adresinde yer alan sanal şubemiz üzerinden de yapılabilmektedir.
 
Konut Aboneliği:

 1. T.C Kimlik Belgesi

 2. Abone Numarası

 3. Sayaca ait son endeks

 4. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçe Numarası - DASK

İşyeri / Sanayi Aboneliği:

 1. T.C. Kimlik Belgesi

 2. Sayaca ait son endeks

 3. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçe Numarası - DASK

 4. İmza Sirküleri, Vergi Numarası ve Yetki Belgesi (şirket için ise)

ÖNEMLİ NOTLAR:
 

 • Abone türleri ve abone gruplarına dair başvuru yapanlardan ilgili mevzuatla belirlenen belgeler istenir. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup elektronik ortamda İdarece temin edilemeyen belgelerin suretleri başvuru sahiplerinden talep edilir.   
 • Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen. Şehit, gazi ve engellilerin (% 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya engelli kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.

 • Tapu kaydının kat mülkiyetli olması durumunda, Yapı Kulanım İzin Belgesi istenmez. 

 • 3294 sayılı yasa kapsamında Öksüz Yetim ve Dul Maaşı, 2022 sayılı yasa kapsamında

 • 65 Yaş maaşı alanlar ile 2828 sayılı Kanun ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Sosyal Ekonomik Destek alanların yılda bir bu durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 • Kamu yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.

 • Teminat bedelleri Konut 142,16 TL, Mesken-İnşaat 259,34 TL, İşyeri 211,95 TL, İnşaat 1.398,00 TL'dir.

 • Sanayi aboneleri teminatları sayaç çaplarına göre alınmaktadır.

 • Lojman devir işlemlerinde ilgili makamından onaylı Lojman Tahsis Belgesi istenmektedir.

 • Suyu kapalı abonelerden ayrıca 43,39 TL Açma Ücreti alınmaktadır. 

 • Tüm işlemler noterden alınacak vekâletname ile başkası adına yapılabilmektedir.

 

FOTOĞRAF GALERİSİ