LABORATUVARDA STAJ
İSU Merkez Laboratuvarında staj yapmak isteyen öğrenciler İSU Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’ ne eğitim kurumlarından alacakları staj belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Laboratuvara öğrenci kabulü başvuru sırası ve mesleki uygunluk durumuna göre belirli bir kontenjan dahilinde staj programı uygulanmaktadır.

Laboratuvara gelen stajyer öğrencilere staj başında laboratuvar tanıtım, oryantasyon ve laboratuvarda güvenlik eğitimleri verilir. Stajyerlerin bölümlerine göre eğitim planı yapılarak staj süresince tüm stajyerlerin mesleki hayatlarına katkı sağlayacak şekilde teori ve pratik eğitim verilir. Stajyerlere genel olarak aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapılır:
  • TSE EN 17025 laboratuvar kalite yönetim sistemi,
  • Laboratuvarda kalite uygulamaları,
  • Laboratuvar iş disiplini,
  • Laboratuvarda iş güvenliği,
  • Analiz metotları ve uygulamaları
  • Analiz cihazları ve kimyasal malzemeler