KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler: 


1 - T.C. Kimlik Belgesi
2 - Tapu veya kira kontratı
3 - Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi – DASK
4 - Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise; Yapı Kayıt Belgesi,
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı veya Yapıt Kayıt Belgesi   
 • Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008-31.12.2017 tarihleri arasında ise; Yapı Kayıt Belgesi de kabul edilmektedir.

İŞYERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler:

1 - T.C. Kimlik Belgesi
2 - Tapu veya kira kontratı
3 - İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi (şirket için ise)
4 - Vergi Levhası (şirket için ise)
5 - Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi – DASK
6 - Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise; Yapı Kayıt Belgesi,
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise;  Yapı Ruhsatı veya Yapıt Kayıt Belgesi   
 • Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008-31.12.2017 tarihleri arasında ise; Yapı Kayıt Belgesi de kabul edilmektedir.
 
İNŞAAT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler:
1 - T.C. Kimlik Belgesi
2 - Yapı Ruhsatı
3 - Tapu 

ÖNEMLİ NOTLAR:
 • Abone türleri ve abone gruplarına dair başvuru yapanlardan ilgili mevzuatla belirlenen belgeler istenir. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup elektronik ortamda İdarece temin edilemeyen belgelerin suretleri başvuru sahiplerinden talep edilir. 
 • Tüm işlemler noterden alınacak vekâletname ile başkası adına yapılabilmektedir.
 • 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici madde kapsamındaki “ İmar Barışı” na istinaden; henüz Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân) alınmamış yapılara “Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda Geçici Mesken veya Geçici İşyeri aboneliği tesis edilmektedir
 • Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen Şehit, gazi ve engellilerin (% 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya engelli kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.
 • Kamu yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.
 • İnşaat aboneliğinde su bağlanacak kısma sayaç kutusu takılması zorunludur.
 • Teminat bedelleri Konut 103,95 TL, Mesken-İnşaat 189,45 TL, İşyeri 294,30 TL, İnşaat 1.022 TL'dir. Sanayi abonelerinin teminatları sayaç çaplarına göre alınmaktadır.
 • Suyu kapalı abonelerden 31,73 TL Açma Ücreti alınmaktadır.
 •  İlk abonelik bedelleri abone keşif raporuna göre hesaplanır.

FOTOĞRAF GALERİSİ