ABONELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

KONUT ABONELİĞİ


 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. Tapu veya kira kontratı
 3. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi – DASK
 4. Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi ve/veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı, ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı. 
 • Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008 sonrası ise; Yapı Kullanım İzin Belgesi
İŞYERİ / SANAYİ ABONELİĞİ
 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. Tapu veya kira kontratı
 3. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi (şirketler için)
 4. Vergi Levhası (şirketler için)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi – DASK
 6. Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise; ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi ve/veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise;  Yapı Ruhsatı, ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı. 
 • Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008 sonrası ise; Yapı Kullanım İzin Belgesi
İNŞAAT ABONELİĞİ
Gerekli Belgeler:
 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. Yapı Ruhsatı
 3. Tapu
ÖNEMLİ NOTLAR:
 • Abone türleri ve abone gruplarına dair başvuru yapanlardan ilgili mevzuatla belirlenen belgeler istenir. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup elektronik ortamda İdarece temin edilemeyen belgelerin suretleri başvuru sahiplerinden talep edilir.   
 • Tüm işlemler noterden alınacak vekâletname ile başkası adına yapılabilmektedir.
 • 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici madde kapsamındaki “ İmar Barışı” na istinaden; henüz Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskân) alınmamış yapılara “Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda Geçici Mesken ve veya Geçici İşyeri aboneliği tesis edilmektedir
 • Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen. Şehit, gazi ve engellilerin (% 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya engelli kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.
 • Kamu yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.
 • İnşaat aboneliğinde su bağlanacak kısma sayaç kutusu takılması zorunludur.
 • Teminat bedelleri Konut 103,95 TL, Mesken-İnşaat 189,45 TL, İşyeri 294,30 TL, İnşaat 1022 TL'dir. Sanayi abonelerinin teminatları sayaç çaplarına göre alınmaktadır.
 • Suyu kapalı abonelerden 35,48 TL Açma Ücreti alınmaktadır.
 •  İlk abonelik bedelleri abone keşif raporuna göre hesaplanır.

FOTOĞRAF GALERİSİ