Abonelerimiz , su sayaçları bozulduğunda, patladığında, sayaç numaratörlerinin çalışmaması durumunda, buharlı olduğunda, camının kırık yada mührü koptuğu durumlarda ilgili İSU Şube Müdürlüğü Sayaç Hareketleri Servisine veya 185 Çağrı Merkezine bildirmek zorundadırlar. 

Abonelerimiz bozuk olan su sayaçlarını İSU'ya bildirmeden değiştirmeleri halinde İSU Tarifeler Yönetmeliğimize göre ortalama tüketim miktarı üzerinden iki katı bedelle ceza tahakkuk ettirilir.

     Abonelerimizin sayaçları:
  • 10 yıllık ekonomik ömrünü doldurduğunda,
  • Bozuk okunduğunda,
  • Sayaç buharlı olup okunamadığında,
  • Garantiden değişim olacaksa ve
  • Endeks itirazı nedeniyle yapılan muayene sonucunda sayacın bozuk çıkması durumunda yapılan Sayaç Değiştirme İşlemlerinde aboneden sayaç bedeli alınmaz.
  • Sayaç Sökme-Takma İşçilik Bedeli olarak 20,50+3,69 (KDV)= 24,19 -TL (YirmiDörtLira OnDokuzKuruş) abonenin faturasına ilave edilir. 
           Yukarıdaki sebepler dışında:
  • Abone su sayacının değiştirilmesini talep ederse,
  • Sayaç patlaması durumunda ve
  • Camı kırık veya mührü kopuk olan sayaç değişikliğinde Sayaç Sökme-Takma İşçilik Bedeli ile DN20 Volümetrik sayaçlar için 84,00 + 15,12 (KDV)= 99,12 -TL (DoksanDokuzLira OnİkiKuruş) Sayaç Bedeli olarak abonenin faturasına ilave edilir.

Orman Ve Su İşleri Bakanlığından 16.07.2015 Tarih Ve 29418 Sayılı: İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği 

"Sayaç temin mükellefiyeti   

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğdeki esaslar dikkate alınarak sayaçlar, büyükşehir belediyelerinde idarece, diğer belediyelerde ise abone veya idarece temin edilir. Yüksek tüketimli aboneler ile idareler, sayaçların arıza yapma ihtimaline karşı yedek sayaç bulundurur. "
hükmü gereği aboneye sayaç temin etmek İSU Genel Müdürlüğüne ait olup abonelerin sayaçlarıyla ilgili temin ya da herhangi bir tercih hakkı bulunmamaktadır.

FOTOĞRAF GALERİSİ