Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere 7 gün zarfında borçlarını ödemelerini bildiren ihbarname verilir. 7 günün sonunda borcunu ödemeyenlerin suyu kapatılır ve borcu yasal takibe alınarak tahsil edilir.

İSU Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine göre abone bilgilerinin eksik veya hatalı olması, farklı kullanıcı tarafından kullanım ile vefat etmiş kişi adına olan abonelerin suyu herhangi bir bildirim yapılmadan kesilebilir.