İSU Genel Müdürlüğü'nün hizmet alanı önce sadece İzmit merkez ile sınırlı iken Bakanlar Kurulu'nun 08/09/1997 tarihli ve 1997/9552 sayılı Kararı ile Yuvacık Barajı'nın su toplama havzasında bulunan belediye ve köylerin su ve kanalizasyon hizmetlerinin İSU'ya devredilmesi ile hizmet alanında bir miktar genişleme olmuştur.

Asıl büyüme ise 2004 yılında gerçekleşmiş, 23/07/2004 tarihli ve 24431 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile tüm Kocaeli il sınırları Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmiş ve böylece İSU'nun hizmet alanı Kocaeli'nin tamamı şeklinde belirlenmiştir.

5216 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle Kocaeli il sınırları içinde bulunan tüm ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile tüm köylerin su ve kanalizasyon hizmetleri İSU'ya devredilmiş ve Kocaeli ili genelinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin koordinasyonu tek idarenin sorumluluğunda toplanarak, Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olmuştur.

İlgili Diğer Başlıklar