Ay pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
Ocak
7,52 0,52 0,15 0,032 0,00 0,006 0,011 0,00 120 0 0

STANDART DEĞERLER

Parametre pH Serbest
Klor
Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
Birim - mg/L Cl2 NTU mg/L Pt-Co Al mg/L Fe Mn mg/L NO2 mg/L NH4 mg/L CaCO3 mg/L MPN/100ml MPN/100ml
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 *** 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2005
6,5-9,5 * 1 ** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 *** 0 0
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 – 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 500 CaCO3 olarak belirtmiştir. (500 CaCO3 = 50 ⁰F (Fransız Sertliği)