Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
8,04 0,37 0,16 7,2130 3,0690 <0,2000 0,006 0,00 12 0,00 0,00 0,00 <1,32 240,00
Şubat
7,64 0,37 0,18 10,6650 7,3890 0,3690 0,010 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 234,00
Mart
7,74 0,36 0,22 8,1470 < 2,9900 0,5310 0,000 0,00 12,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 236,00
Nisan
7,72 0,39 0,20 2,0290 < 2,9900 < 0,2000 0,007 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 < 1,32 293,00
Mayıs
7,58 0,38 0,36 49,0920 11,3800 < 0,2000 0,014 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 < 1,32 247,00
Haziran
7,36 0,38 0,16 5,0480 6,9000 1,0550 < 0,030 < 0,010 12,50 0,00 0,00 0,00 < 1,32 247,00
Temmuz
7,35 0,37 0,20 22,3050 7,8450 0,2050 <0,030 <0,010 12,50 0,00 0,00 0,00 <1,32 253,00
Ağustos
7,60 0,39 < 0,14 6,8300 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,60 0,00 0,00 0,00 < 1,32 254,00
Eylül
7,89 0,39 < 0,14 6,8460 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 11,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 263,00
Ekim
7,73 0,38 0,38 6,3610 < 2,9900 1,6780 < 0,030 < 0,010 13,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 267,00
Kasım
7,79 0,39 < 0,14 7,5280 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,10 0,00 0,00 0,00 < 1,32 248,00
Aralık
7,55 0,37 < 0,14 41,9810 18,1690 1,4240 < 0,030 < 0,010 11,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 237,00
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir