Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,96 0,36 < 0,14 10,2390 < 2,9900 0,2610 0,008 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 248,00
Şubat
7,40 0,37 0,28 8,4340 < 2,9900 < 0,2000 0,010 0,00 11,60 0,00 0,00 0,00 < 1,32 237,00
Mart
7,74 0,37 0,18 6,1550 < 2,9900 < 0,2000 0,008 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 232,00
Nisan
8,02 0,39 0,21 2,7310 < 2,9900 < 0,2000 0,010 0,00 13,80 0,00 0,00 0,00 <1,32 278,00
Mayıs
7,54 0,38 0,27 7,2840 < 2,9900 0,2090 0,009 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 241,00
Haziran
7,20 0,37 0,16 5,3670 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 248,00
Temmuz
7,18 0,38 0,17 6,4100 < 2,9900 0,3080 < 0,030 < 0,010 13,50 0,00 0,00 0,00 < 1,32 263,00
Ağustos
7,35 0,38 < 0,14 8,2160 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 11,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 253,00
Eylül
7,65 0,38 < 0,14 6,2200 < 2,9900 0,2550 < 0,030 < 0,010 12,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 265,00
Ekim
7,65 0,38 0,17 8,2550 < 2,9900 1,7840 < 0,030 < 0,010 13,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 260,00
Kasım
7,69 0,38 0,22 13,0260 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 11,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 245,00
Aralık
7,49 0,30 0,26 1,8600 < 2,9900 1,2980 < 0,030 < 0,010 12,60 0,00 0,00 0,00 < 1,32 242,00
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir