Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,72 0,36 0,5 7,249 <2,985 <0,203 <0,02 0,083 11,6 0 0 0 <1,321 280
Şubat
8,34 0,43 0,68 8,672 8,8 0,516 0,029 0,062 13,4 0 0 0 <1,321 283
Mart
8,21 0,42 0,4 7,713 3,442 0,315 <0,02 0,066 12,8 0 0 0 <1,321 272
Nisan
8,27 0,43 0,24 5,159 5,231 <0,203 <0,02 0,063 11,9 0 0 0 <1,321 240
Mayıs
8,18 0,41 0,28 5,111 <2,985 0,767 <0,02 0,061 11,6 0 0 0 <1,321 240
Haziran
7,85 0,41 0,51 9,758 <2,985 0,254 0,045 0,061 11,8 0 0 0 <1,321 239
Temmuz
7,71 0,42 0,5 6,94 <2,985 <0,203 0,049 0,073 11,9 0 0 0 <1,321 242
Ağustos
7,48 0,43 0,22 6,458 <2,985 0,227 <0,02 0,067 13,2 0 0 0 13,2 274
Eylül
8,23 0,44 0,44 5,464 <2,985 0,314 0,051 <0,057 12,5 0 0 0 <1,321 266
Ekim
7,68 0,38 0,3 0,063 <2,985 <0,203 0,062 0,063 12,6 0 0 0 <1,321 267
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir