Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,69 0,44 0,68 10,408 3,591 0,442 <0,02 <0,057 10,6 0 0 0 <1,321 283
Şubat
7,85 0,42m 0,19 7,705 <2,985 0,38 0,033 0,062 13,2 0 0 0 <1,321 282
Mart
8,23 0,42 0,51 12,488 3,876 0,244 0,068 0,064 11,5 0 0 0 <1,321 261
Nisan
7,79 0,44 0,55 6,868 <2,985 <0,203 <0,02 0,062 12 0 0 0 <1,321 239
Mayıs
7,68 0,43 0,12 5,145 <2,985 <0,203 <0,02 0,062 11,9 0 0 0 <1,321 239
Haziran
7,58 0,42 0,22 11,277 <2,985 <0,203 0,045 0,061 11,8 0 0 0 <1,321 239
Temmuz
7,59 0,43 0,19 4,693 <2,985 <0,203 0,054 0,07 11,8 0 0 0 <1,321 243
Ağustos
7,49 0,44 0,26 5,708 <2,985 0,25 0,25 0,067 12,8 0 0 0 <1,321 259
Eylül
7,81 0,4 0,76 6,128 <2,985 <0,203 0,04 0,062 12,7 0 0 0 <1,321 266
Ekim
7,57 0,47 0,15 6,026 <2,985 <0,203 0,054 0,062 13,3 0 0 0 <1,321 267
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir