Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,70 0,42 < 0,14 11,1570 3,6640 < 0,2000 0,009 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 255,00
Şubat
7,81 0,41 0,18 6,9130 < 2,9900 < 0,2000 0,006 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 241,00
Mart
7,73 0,41 < 0,14 5,9620 < 2,9900 < 0,2000 0,000 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 235,00
Nisan
7,82 0,41 0,18 4,5050 < 2,9900 < 0,2000 0,006 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 <1,32 238,00
Mayıs
7,79 0,40 0,26 4,0590 < 2,9900 0,2280 0,010 0,00 11,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 241,00
Haziran
7,37 0,42 < 0,14 6,0910 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,01 12,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 244,00
Temmuz
7,44 0,43 < 0,14 9,1910 3,4510 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,60 0,00 0,00 0,00 < 1,32 250,00
Ağustos
7,74 0,42 < 0,14 6,8960 < 2,9900 0,9160 < 0,030 < 0,010 12,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 254,00
Eylül
7,66 0,41 0,15 7,1860 4,6170 0,2390 < 0,030 < 0,010 12,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 261,00
Ekim
7,94 0,38 0,22 14,6030 3,2010 0,9380 < 0,030 < 0,010 11,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 254,00
Kasım
7,83 0,39 < 0,14 9,3600 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,10 0,00 0,00 0,00 < 1,32 245,00
Aralık
7,85 0,41 0,22 2,1440 5,4890 1,5620 < 0,030 < 0,010 11,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 238,00
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir