Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,92 0,41 0,28 6,139 <2,985 <0,203 <0,02 0,084 12,5 0 0 0 <1,321 283
Şubat
8,18 0,43 0,43 9,158 9,642 0,661 0,022 <0,057 13,8 0 0 0 <1,321 286
Mart
8,1 0,43 0,29 6,312 5,828 0,268 <0,02 0,068 12,9 0 0 0 <1,321 262
Nisan
7,95 0,45 0,23 6,9 8,46 0,405 <0,02 0,065 12,2 0 0 0 <1,321 242
Mayıs
7,56 0,45 0,44 4,759 4,329 0,997 <0,02 0,064 11,9 0 0 0 <1,321 241
Haziran
7,58 0,42 0,3 7,688 3,513 0,219 0,021 0,061 12,3 0 0 0 <1,321 240
Temmuz
7,64 0,45 0,28 6,335 <2,985 <0,203 0,024 0,061 12,1 0 0 0 <1,321 247
Ağustos
7,66 0,45 0,39 12,783 12,79 0,379 0,023 0,068 13 0 0 0 <1,321 262
Eylül
7,96 0,42 0,26 6,678 6,149 0,236 0,028 0,063 13,3 0 0 0 <1,321 269
Ekim
7,77 0,44 0,38 6,122 14,126 0,257 0,054 0,061 13,2 0 0 0 <1,321 271
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir