Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,75 0,4 0,28 6,168 <2,985 <0,203 <0,02 0,084 11,9 0 0 0 <1,321 282
Şubat
7,85 0,44 0,37 5,719 10,937 1,395 <0,02 0,063 13,9 0 0 0 <1,321 287
Mart
7,96 0,43 0,52 6,346 4,864 0,245 <0,02 0,065 12,6 0 0 0 <1,321 261
Nisan
7,85 0,49 0,57 5,101 12,971 <0,203 0,022 0,062 12,1 0 0 0 <1,321 240
Mayıs
7,6 0,45 0,55 3,831 <2,985 <0,203 <0,02 0,062 12 0 0 0 <1,321 243
Haziran
7,52 0,41 0,17 9,396 <2,985 0,356 0,027 0,061 11,9 0 0 0 <1,321 238
Temmuz
0,5 7,58 0,19 11,258 4,17 <0,203 0,022 0,063 12,2 0 0 0 <1,321 247
Ağustos
7,6 0,42 0,29 8,29 <2,985 <0,203 <0,02 0,065 13,1 0 0 0 <1,321 258
Eylül
7,85 0,4 0,29 5,833 <2,985 0,228 0,04 0,066 13,6 0 0 0 <1,321 264
Ekim
7,69 0,44 0,33 6,725 4,811 <0,203 0,04 <0,057 13 0 0 0 <1,321 269
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir