Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,76 0,43 < 0,14 11,8200 < 2,9900 < 0,2000 0,009 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 < 1,32 254,00
Şubat
7,83 0,43 0,28 8,4390 4,7230 < 0,2000 0,011 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 < 1,32 241,00
Mart
7,67 0,43 0,17 7,3690 < 2,9900 < 0,2000 0,009 0,00 11,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 238,00
Nisan
7,79 0,43 0,22 4,4410 < 2,9900 < 0,2000 0,008 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 <1,32 239,00
Mayıs
7,65 0,41 0,24 5,0880 < 2,9900 < 0,2000 0,004 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 241,00
Haziran
7,30 0,43 0,18 5,5250 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,01 12,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 245,00
Temmuz
7,43 0,42 < 0,14 11,3410 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,30 0,00 0,00 0,00 < 1,32 251,00
Ağustos
7,63 0,42 0,17 8,3740 < 2,9900 0,2180 < 0,030 < 0,010 12,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 254,00
Eylül
7,65 0,43 0,16 7,4560 4,1860 0,2560 < 0,030 < 0,010 12,30 0,00 0,00 0,00 < 1,32 260,00
Ekim
7,99 0,37 0,19 11,3250 < 2,9900 0,8230 < 0,030 < 0,010 11,50 0,00 0,00 0,00 < 1,32 255,00
Kasım
7,77 0,42 < 0,14 10,1020 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 246,00
Aralık
7,84 0,42 0,28 4,1400 6,5260 1,3310 < 0,030 < 0,010 11,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 239,00
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir