Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,69 0,45 0,42 17,853 11,953 0,389 <0,02 0,084 12,1 0 0 0 <1,321 285
Şubat
8,06 0,42 0,68 7,203 8,411 0,475 0,03 0,064 13,2 0 0 0 <1,321 282
Mart
8,2 0,44 0,58 8,089 <2,985 <0,203 0,024 0,065 12,5 0 0 0 <1,321 280
Nisan
7,98 0,41 0,18 5,713 <2,985 0,37 <0,02 0,061 12,4 0 0 0 <1,321 240
Mayıs
7,93 0,42 0,54 2,915 <2,985 <0,203 <0,02 0,062 12 0 0 0 <1,321 244
Haziran
7,69 0,42 0,22 5,79 <2,985 <0,203 0,04 0,061 11,6 0 0 0 <1,321 240
Temmuz
7,59 0,45 0,31 5,298 <2,985 0,279 0,053 0,071 11,8 0 0 0 <1,321 242
Ağustos
7,68 0,43 0,46 7,965 <2,985 <0,203 0,041 0,066 12,4 0 0 0 <1,321 258
Eylül
8,07 0,41 0,45 5,868 <2,985 <0,203 0,046 0,062 12,6 0 0 0 <1,321 266
Ekim
7,56 0,45 0,31 9,028 3,419 <0,203 0,059 0,063 13,2 0 0 0 <1,321 267
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir