Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
8,05 0,4 0,57 17,935 69,725 <0,203 <0,02 <0,057 11,8 0 0 0 <1,321 294
Şubat
8,64 0,43 0,33 3,911 5,907 0,57 0,021 0,062 13,2 0 0 0 <1,321 305
Mart
8,23 0,41 0,27 4,001 2 7,846 0,601 <0,02 0,065 12,5 0 0 0 <1,321 275
Nisan
7,94 0,45 0,37 7,286 <2,985 0,921 <0,02 <0,057 12,9 0 0 0 <1,321 287
Mayıs
8 0,42 0,22 4,98 <2,985 <0,203 <0,02 0,063 11,8 0 0 0 <1,321 250
Haziran
8,09 0,4 0,15 4,629 3,431 0,326 <0,02 0,061 12,1 0 0 0 <1,321 257
Temmuz
7,73 0,44 0,71 81,474 33,143 0,803 <0,02 0,071 13,6 0 0 0 <1,321 278
Ağustos
7,93 0,43 0,27 8,031 <2,985 <0,203 <0,02 0,069 13,1 0 0 0 <1,321 268
Eylül
8,43 0,4 0,68 13,971 4,498 0,337 <0,02 0,064 12,9 0 0 0 <1,321 271
Ekim
7,8 0,42 0,84 11,181 7,034 0,268 0,023 <0,057 14,8 0 0 0 <1,321 298
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir