Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,53 0,40 0,16 10,1290 < 2,9900 < 0,2000 0,011 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 < 1,32 253,00
Şubat
7,72 0,39 0,21 6,7200 < 2,9900 < 0,2000 0,014 0,00 11,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 235,00
Mart
7,78 0,42 0,22 7,6630 < 2,9900 < 0,2000 0,005 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 233,00
Nisan
7,11 0,41 0,16 5,8510 < 2,9900 < 0,2000 0,009 0,00 11,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 237,00
Mayıs
7,47 0,42 0,17 5,9110 < 2,9900 < 0,2000 0,000 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 < 1,32 241,00
Haziran
7,03 0,42 0,20 3,9220 < 2,9900 0,5400 0,014 0,00 11,60 0,00 0,00 0,00 < 1,32 239,00
Temmuz
7,43 0,41 0,20 7,9930 < 2,9900 0,2090 < 0,030 < 0,010 12,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 251,00
Ağustos
7,32 0,42 0,20 7,9560 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 11,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 249,00
Eylül
7,36 0,41 0,41 6,5640 < 2,9900 0,2730 < 0,030 < 0,010 12,10 0,00 0,00 0,00 < 1,32 261,00
Ekim
7,41 0,43 0,17 5,7270 < 2,9900 2,8200 < 0,030 < 0,010 13,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 265,00
Kasım
7,73 0,39 0,24 10,1050 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 11,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 246,00
Aralık
7,41 0,38 0,20 2,0540 < 2,9900 1,2210 < 0,030 < 0,010 11,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 239,00
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir