Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,42 0,39 < 0,14 11,5200 3,8720 < 0,2000 0,010 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 < 1,32 252,00
Şubat
7,88 0,40 0,40 8,4530 < 2,9900 < 0,2000 0,016 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 241,00
Mart
7,71 0,41 0,18 7,2080 < 2,9900 < 0,2000 0,010 0,00 10,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 237,00
Nisan
8,02 0,40 0,23 4,9570 < 2,9900 < 0,2000 0,006 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 237,00
Mayıs
7,62 0,38 0,34 4,6730 < 2,9900 < 0,2000 0,000 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 243,00
Haziran
7,45 0,41 0,28 5,5600 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,01 12,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 244,00
Temmuz
7,49 0,41 < 0,14 9,4300 3,6810 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 250,00
Ağustos
7,77 0,40 < 0,14 8,9880 < 2,9900 0,2830 < 0,030 < 0,010 12,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 253,00
Eylül
7,65 0,40 < 0,14 7,5600 3,8180 3,8180 < 0,030 < 0,010 12,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 265,00
Ekim
7,97 0,37 0,22 12,3160 < 2,9900 0,8200 < 0,030 < 0,010 11,60 0,00 0,00 0,00 < 1,32 254,00
Kasım
7,84 0,38 < 0,14 8,5710 < 2,9900 0,3900 < 0,030 < 0,010 12,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 244,00
Aralık
7,84 0,39 < 0,14 5,2010 5,6360 1,9030 < 0,030 < 0,010 12,10 0,00 0,00 0,00 < 1,32 237,00
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir