Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,76 0,48 0,33 5,845 14,208 <0,203 <0,02 0,084 12,9 0 0 0 <1,321 287
Şubat
7,84 0,4 0,36 5,185 7,452 0,472 0,034 0,062 13,7 0 0 0 <1,321 288
Mart
7,94 0,4 0,26 6,214 4,828 0,473 <0,02 0,065 12,7 0 0 0 <1,321 261
Nisan
7,78 0,48 0,25 4,489 3,177 0,339 <0,02 0,062 12,5 0 0 0 <1,321 243
Mayıs
7,57 0,4 0,23 1,488 <2,985 0,258 <0,02 0,063 12,1 0 0 0 <1,321 248
Haziran
7,55 0,41 0,46 8,806 <2,985 0,207 <0,02 0,061 11,8 0 0 0 <1,321 238
Temmuz
7,67 0,42 0,16 11,456 12,314 0,237 0,021 0,062 12,2 0 0 0 <1,321 247
Ağustos
7,58 0,44 0,36 9,391 5,902 0,221 <0,02 0,066 12,7 0 0 0 <1,321 262
Eylül
7,86 0,44 0,35 5,945 <2,985 <0,203 0,038 0,062 13,4 0 0 0 <1,321 265
Ekim
7,7 0,49 0,48 8,034 12,732 <0,203 0,046 <0,057 13,2 0 0 0 <1,321 270
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir