Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,87 0,38 < 0,14 7,7410 < 2,9900 < 0,2000 0,011 0,00 12,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 256,00
Şubat
7,74 0,38 0,18 7,4630 < 2,9900 < 0,2000 0,110 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 221,00
Mart
7,75 0,38 0,16 7,2870 < 2,9900 < 0,2000 0,006 0,00 10,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 228,00
Nisan
8,10 0,38 0,19 11,2570 4,2070 < 0,2000 0,005 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 <1,32 249,00
Mayıs
7,71 0,39 0,21 4,7170 < 2,9900 0,2620 0,011 0,00 11,60 0,00 0,00 0,00 < 1,32 238,00
Haziran
7,39 0,38 < 0,14 6,1060 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,10 0,00 0,00 0,00 < 1,32 240,00
Temmuz
7,40 0,38 0,18 5,9490 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 252,00
Ağustos
7,08 0,39 < 0,14 5,9340 < 2,9900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 255,00
Eylül
7,70 0,39 0,15 10,3160 3,2610 0,3990 < 0,030 < 0,010 13,30 0,00 0,00 0,00 < 1,32 271,00
Ekim
7,55 0,40 0,17 3,4350 < 2,9900 1,2840 < 0,030 < 0,010 13,50 0,00 0,00 0,00 < 1,32 267,00
Kasım
7,96 0,40 0,18 8,9850 3,5940 0,3100 < 0,030 < 0,010 16,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 323,00
Aralık
7,55 0,40 0,17 2,3650 3,1920 0,7570 < 0,030 < 0,010 12,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 243,00
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir