Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
8,05 0,42 0,58 9,361 <2,985 0,356 <0,02 0,063 12,3 0 0 0 <1,321 288
Şubat
8,34 0,41 1,78 87,647 40,339 0,866 0,034 0,062 16,2 0 0 0 <1,321 347
Mart
8,9 0,41 1,64 68,43 29,82 0,692 <0,02 0,064 11,9 0 0 0 <1,321 312
Nisan
7,85 0,44 0,27 16,286 5,347 0,265 <0,02 0,062 12 0 0 0 <1,321 248
Mayıs
8,26 0,41 1,31 62,44 24,444 0,6 <0,02 0,062 12,1 0 0 0 <1,321 245
Haziran
8,1 0,41 1,16 39,143 18,134 0,337 <0,02 0,063 12,4 0 0 0 <1,321 251
Temmuz
8,06 0,41 0,22 16,185 5,979 <0,203 <0,02 0,068 12,8 0 0 0 <1,321 261
Ağustos
7,58 0,45 0,56 14,99 4,901 <0,203 <0,02 0,068 0 0 0 0 <1,321 275
Eylül
8,24 0,4 0,38 8,322 <2,985 <0,203 0,05 0,063 13,6 0 0 0 <1,321 282
Ekim
7,87 0,44 0,95 19,799 12,29 <0,203 0,055 0,062 15,6 0 0 0 <1,321 315
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir