Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
8,66 0,63 0,49 18,719 6,698 9,708 <0,02 0,066 22,9 0 0 0 <1,321 472
Şubat
8 0,56 0,52 31,73 12,654 0,445 0,033 0,066 20,5 0 0 0 <1,321 428
Mart
8,21 0,64 0,12 46,443 19,531 0,587 0,039 0,065 21,2 0 0 0 <1,321 437
Nisan
7,93 0,50 0,65 49,346 17,146 0,345 0,026 0,068 21,1 0 0 0 <1,321 443
Mayıs
7,85 0,5 0,86 38,833 26,644 2,595 <0,02 0,065 21,2 0 0 0 <1,321 448
Haziran
8,04 0,81 0,4 17,015 8,287 5,792 <0,02 0,091 21,4 0 0 0 <1,321 453
Temmuz
8,03 0,72 0,48 8,901 9,424 5,592 <0,02 0,069 24,1 0 0 0 <1,321 488
Ağustos
7,95 0,48 0,55 19,545 9,531 4,246 0,051 0,071 20,1 0 0 0 <1,321 416
Eylül
8,22 0,43 0,32 0,32 8,174 2,594 0,028 <0,057 20,2 0 0 0 <1,321 418
Ekim
8,12 0,52 0,52 16,502 14,427 10,854 0,022 <0,057 20,7 0 0 0 <1,321 435
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir