Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
8,08 0,45 0,54 69,4690 8,2620 1,8350 0,014 0,00 22,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 481,00
Şubat
8,04 0,47 0,74 56,4210 16,7680 0,5940 0,010 0,00 23,10 0,00 0,00 0,00 < 1,32 478,00
Mart
7,77 0,60 0,60 46,8080 13,9190 0,2970 0,012 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 < 1,32 474,00
Nisan
7,84 0,48 0,70 35,5880 12,5980 0,4320 0,014 0,00 23,10 0,00 0,00 0,00 <1,32 475,00
Mayıs
8,15 0,48 0,65 38,0830 12,2900 < 0,2000 0,014 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 489,00
Haziran
7,50 0,47 0,45 21,8630 4,9610 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 23,60 0,00 0,00 0,00 < 1,32 486,00
Temmuz
7,43 0,49 0,67 62,6550 16,3200 1,9350 < 0,030 < 0,010 22,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 465,00
Ağustos
7,90 0,45 0,55 120,3990 10,3360 4,1980 < 0,030 < 0,010 19,80 0,00 0,00 0,00 < 1,32 426,00
Eylül
8,15 0,49 0,80 50,6700 13,8850 12,6090 < 0,030 < 0,010 21,60 0,00 0,00 0,00 < 1,32 442,00
Ekim
7,92 0,49 1,12 32,3280 13,5180 4,2410 < 0,030 0,010 25,30 0,00 0,00 0,00 < 1,32 520,00
Kasım
7,99 0,49 0,41 18,8450 8,1030 2,5910 < 0,030 < 0,010 24,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 507,00
Aralık
7,88 0,47 0,60 49,1580 4,0400 1,5570 < 0,030 < 0,010 20,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 420,00
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir