Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
8,05 0,44 0,93 35,259 12,271 0,343 0,033 <0,057 12,1 0 0 0 <1,321 239
Şubat
8,05 0,46 0,45 7,681 4,487 0,321 0,036 <0,057 13,6 0 0 0 <1,321 292
Mart
7,94 0,46 2,75 108,135 49,236 1,215 0,097 0,065 12,8 0 0 0 <1,321 274
Nisan
7,97 0,46 0,44 10,489 4,645 0,398 0,026 0,063 10,8 0 0 0 <1,321 239
Mayıs
7,78 0,44 0,22 3,896 <2,985 <0,203 <0,02 0,061 11,6 0 0 0 <1,321 241
Haziran
8 0,41 1,47 52,228 28,02 0,444 <0,02 0,063 12,1 0 0 0 <1,321 245
Temmuz
7,75 0,44 0,52 40,05 15,654 0,372 <0,02 0,068 12,4 0 0 0 <1,321 253
Ağustos
7,62 0,47 0,48 32,641 16,996 0,687 <0,02 0,067 12,2 0 0 0 <1,321 258
Eylül
8,1 0,44 0,47 9,989 <2,985 0,408 0,055 0,062 13,5 0 0 0 <1,321 279
Ekim
7,83 0,51 0,65 12,673 6,251 <0,203 0,056 0,061 13,2 0 0 0 <1,321 280
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir