Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,70 0,42 0,16 9,5940 < 2,9900 < 0,2000 0,012 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 257,00
Şubat
7,71 0,43 0,26 57,1680 25,1290 0,3700 0,010 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00 < 1,32 271,00
Mart
7,78 0,42 0,21 15,8660 4,5340 < 0,2000 0,005 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00 < 1,32 259,00
Nisan
7,74 0,43 0,25 23,7260 7,9440 < 0,2000 0,009 0,00 12,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 254,00
Mayıs
7,42 0,43 0,27 31,0070 12,8230 0,3710 0,011 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 265,00
Haziran
7,37 0,39 0,15 25,8190 13,0880 0,5970 < 0,030 < 0,010 14,00 0,00 0,00 0,00 < 1,32 271,00
Temmuz
7,31 0,39 0,20 36,2790 9,2770 0,2340 < 0,030 < 0,010 13,80 0,00 0,00 0,00 < 1,32 266,00
Ağustos
7,50 0,41 0,33 14,7460 4,2640 0,2240 < 0,030 < 0,010 12,80 0,00 0,00 0,00 < 1,32 264,00
Eylül
7,80 0,40 0,35 10,4060 3,6900 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 12,70 0,00 0,00 0,00 < 1,32 271,00
Ekim
7,63 0,42 0,25 10,9200 5,0700 0,4310 < 0,030 < 0,010 13,90 0,00 0,00 0,00 < 1,32 271,00
Kasım
7,95 0,42 0,23 19,4080 4,2030 < 0,2000 < 0,030 < 0,010 13,20 0,00 0,00 0,00 < 1,32 276,00
Aralık
7,78 0,40 2,20 74,3800 35,5840 1,2800 < 0,030 < 0,010 13,50 0,00 0,00 0,00 < 1,32 265,00
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir