Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
7,94 0,43 0,7 8,768 3,434 0,283 0,022 0,131 12,2 0 0 0 <1,321 283
Şubat
7,81 0,45 0,47 3,967 <2,985 0,337 0,023 0,061 13,4 0 0 0 <1,321 286
Mart
7,99 0,43 0,76 10,216 <2,985 <0,203 <0,02 0,065 12,9 0 0 0 <1,321 265
Nisan
7,83 0,45 0,1 4,854 <2,985 <0,203 <0,02 0,063 11,3 0 0 0 <1,321 242
Mayıs
7,68 0,45 0,39 2,315 <2,985 0,416 0,027 0,063 11,4 0 0 0 <1,321 237
Haziran
7,59 0,42 0,14 31,167 3,081 0,246 <0,02 0,069 11,2 0 0 0 <1,321 237
Temmuz
7,58 0,43 0,29 8,274 <2,985 <0,203 0,022 0,072 11,7 0 0 0 <1,321 240
Ağustos
7,9 0,43 0,58 24,397 6,648 0,229 0,051 0,068 12,7 0 0 0 <1,321 262
Eylül
8,38 0,42 1,59 10,258 <2,985 0,358 <0,02 0,062 11,2 0 0 0 <1,321 245
Ekim
7,82 0,44 0,22 9,457 5,421 <0,203 0,061 0,062 12,7 0 0 0 <1,321 270
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir