1- Açılış
2- Yoklama
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4- İSU Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Performans Programı Teklifinin görüşülerek karara bağlanması
5- İSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülerek
karara bağlanması
6- İSU Genel Müdürlüğü Memur Kadrolarındaki İptal-İhdas Taleplerinin görüşülerek karara bağlanması
7-İ SU Genel Müdürlüğünde Çalışmakta Olan Geçici İşçilerin 2022 Yılında da Çalıştırılabilmeleri İçin İzin Talebinin görüşülerek karara bağlanması
8- 2022 Yılı İçerisinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellerin görüşülerek karara bağlanması
9- İSU Genel Müdürlüğünde Çalışmakta Olan Memur Personel için Sosyal Denge Sözleşmesinin İmza Yetkisi Talebinin görüşülerek karara bağlanması
10- İSU Genel Müdürlüğü Denetçilerinin seçimi
11- Gelen Evrak
12- Dilek ve Temenniler
13- KapanışTarih : 11.11.2021
Saat  : 16:30
Yer    : Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi, Akçakoca Salonu Sekapark İzmit/KOCAELİ
 

DİĞER DUYURULAR