T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
 
Esas No          : 2021/1.Olağan Toplantısı
Özeti               : 2020 Yılı Faaliyet Raporu
 
 
                İSU Genel Kurulu’nun 28.05.2021 günlü 1. Olağan toplantısına ait gündemin 4. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun komisyondan gelen şeklinin görüşülerek karara bağlanması” hakkındaki teklifin okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
 
2560 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin (e) fıkrası gereğince hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş olup, İSU Yönetim Kurulundan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. 28.05.2021
                                                
 
 
 
 
 
 
                    KATİP                                                                          KATİP                            
            Güzin TAŞTEKİN                                                    Fatmanur ÇELİK
Genel Kurul Üyesi                                                     Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
BAŞKAN
Tahir BÜYÜKAKIN
Büyükşehir Belediye Başkanı
İSU Genel Kurul Başkanı
 

DİĞER DUYURULAR