Ay pH S. Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli Entrekok Renk İletkenlik
Ocak
8,24 0,45 0,89 22,844 9,344 0,462 0,025 0,063 11,4 0 0 0 <1,321 239
Şubat
7,97 0,42 1,47 32,429 13,631 0,231 0,023 0,062 11,2 0 0 0 <1,321 234
Mart
7,96 0,42 0,89 33,255 13,156 0,463 0,106 0,064 10,6 0 0 0 <1,321 244
Nisan
7,98 0,47 0,77 41,973 16,69 0,48 0,101 0,062 12,3 0 0 0 <1,321 243
Mayıs
7,7 0,42 0,14 4,921 <2,985 <0,203 <0,02 0,062 11,9 0 0 0 <1,321 240
Haziran
8,08 0,41 0,95 34,616 14,075 0,252 <0,02 0,062 11,5 0 0 0 <1,321 237
Temmuz
7,77 0,44 0,46 30,295 9,192 0,215 0,021 0,071 12,4 0 0 0 <1,321 255
Ağustos
8,02 0,43 0,65 20,888 5,723 <0,203 0,05 0,068 12,9 0 0 0 <1,321 271
Eylül
8,06 0,4 0,35 12,904 <2,985 <0,203 0,107 <0,057 13,6 0 0 0 <1,321 283
Ekim
7,59 0,43 0,22 9,413 6,893 <0,203 0,032 <0,057 13,3 0 0 0 <1,321 268
Kasım
7,75 0,43 0,95 9,27 5,663 0,233 0,043 0,076 12,2 0 0 0 <1,321 251
Birim - mg/L Cl2 NTU Al µg/L Fe µg/ Mn µg/L NO2 mg/L NH4 mg/L oF kob/100ml kob/100ml kob/100ml mg/L Pt-Co µs/cm
TS266- 2005 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 20 2500
İTASHY 2005(1) 6,5-9,5 * 1 200 200 50 0,5 0,5 *** 0 0 0 ** 2500
  • (1) Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
  • * 7 Mart 2013 tarihli ve 28580 Sayılı Resmi Gazete “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0,2 – 0,5 mg/L olması sağlanır.”
  • ** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
  • *** TS 266 - 2005 standardı ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' de sertlik parametresi üst limiti yer almamaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) sertlik üst limitini 50 oF olarak belirtmiştir