Skip Navigation Links.
Collapse YönetmeliklerYönetmelikler
Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
Arşiv Yönetmeliği
Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
Avans Yönetmeliği
Bütçe Yönetmeliği
Disiplin ve Sicil Amirliği Yönetmeliği
Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği
İhale Yönetmeliği
Kütüphane Yönetmeliği
Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik
Saklanmasına Gerek Kalmayan Evrak Vesaikin Yok Edilmesine Dair Yönetmelik
Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği
Yeraltı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi Ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik
Yönetim Kurulunun Çalişma Esasları Yönetmeliği
Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Kaynak Sularının Satışında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönerge
Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği
İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Kandıra Namazgah Baraj Gölü Ve Havzası Özel Hükümleri
Kuruluş,Görev, Yetki Ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği
Elektro-Mekanik Kartli Su Sayacı Kullanımında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönerge
Haberleşme Hizmetleri Yönergesi 2019
Yuvacık Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri
Collapse Denetim raporlarıDenetim raporları
Denetim Raporları
Collapse Hizmet Standartları TablolarıHizmet Standartları Tabloları
Hizmet Standartları Tablosu 1
Hizmet Standartları Tablosu 2
Collapse KanunlarKanunlar
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Collapse Performans ProgramlarıPerformans Programları
2008 Yılı Performans Programı
2009 Yılı Performans Programı
2010 Yılı Performans Programı
2011 Yılı Performans Programı
2012 Yılı Performans Programı
2013 Yılı Performans Programı
2014 Yılı Performans Programı
2015 Yılı Performans Programı
2016 Yılı Performans Programı
2017 Yılı Performans Programı
2018 Yılı Performans Programı
2019 Yılı Performans Programı
2020 Yılı Performans Programı
2021 Yılı Performans Programı
2022 Yılı Performans Programı

İlgili Diğer Başlıklar