İLK ABONELİK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER    

KONUT ABONELİĞİ

 • T.C. Kimlik Belgesi
 • Zorunlu Deprem Sigortası Poliçe Numarası – DASK               
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi ve/veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı, ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı. 
 • Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008 sonrası ise; Yapı Kullanım İzin Belgesi

İŞYERİ / SANAYİ ABONELİĞİ

 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. İmza Sirküleri, Vergi Numarası ve Yetki Belgesi (şirket için ise)
 3. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçe Numarası – DASK
 4. Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise; ; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi ve/veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.
 • Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise;  Yapı Ruhsatı, ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı. 
 • Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008 sonrası ise; Yapı Kullanım İzin Belgesi

İNŞAAT ABONELİĞİ

 1. T.C. Kimlik Belgesi
 2. Yapı Ruhsatı

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Abone türleri ve abone gruplarına dair başvuru yapanlardan ilgili mevzuatla belirlenen belgeler istenir. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup elektronik ortamda İdarece temin edilemeyen belgelerin suretleri başvuru sahiplerinden talep edilir.   
 • Tüm işlemler noterden alınacak vekâletname ile başkası adına yapılabilmektedir.
 • Tapu kaydının kat mülkiyetli olması durumunda, Yapı Kulanım İzin Belgesi istenmez. 
 • 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici madde kapsamındaki İmar Barışı’na istinaden; henüz Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskân) alınmamış yapılara Yapı Kayıt Belgesinin ibraz edilmesi durumunda Geçici Mesken ve/veya Geçici İşyeri aboneliği tesis edilmektedir
 • Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen. Şehit, gazi ve engellilerin (% 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya engelli kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.
 • 3294 sayılı yasa kapsamında Öksüz Yetim ve Dul Maaşı, 2022 sayılı yasa kapsamında
 • 65 Yaş maaşı alanlar ile 2828 sayılı Kanun ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Sosyal Ekonomik Destek alanların yılda bir bu durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Kamu yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.
 • İnşaat aboneliğinde su bağlanacak kısma sayaç kutusu takılması zorunludur.
 • Teminat bedelleri Konut 142,16 TL, Mesken-İnşaat 259,34 TL, İşyeri 211,95 TL, İnşaat 1.398,00 TL'dir. Sanayi abonelerinin teminatları sayaç çaplarına göre alınmaktadır.
 • Suyu kapalı abonelerden 43,39 TL Açma Ücreti alınmaktadır.
 •  İlk abonelik bedelleri abone keşif raporuna göre hesaplanır.

FOTOĞRAF GALERİSİ