KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA
 
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı Resmi Gazetede, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
 
13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzce Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 
Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
 
Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Genel Müdür tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

Komisyon Başkanı : Uğur SUSOY (Genel Müdür Yardımcısı)
İrtibat: (0262) 317 30 72
E-mail : ususoy@isu.gov.tr

Komisyon Üyesi : Ahmet ÖZDEN (Teftiş Kurulu Başkan V.)
İrtibat: (0262) 317 30 54
E-mail : aozden@isu.gov.tr

Komisyon Üyesi : Tunay BAKIR (İç Denetim Birimi Başkanı)
İrtibat: (0262) 317 30 50
E-mail : tbakir@isu.gov.tr

Komisyon Üyesi : Suat TORLAK (1.Hukuk Müşaviri)
İrtibat: (0262) 317 30 62
E-mail : storlak@isu.gov.tr

Komisyon Üyesi : İsmail CİVELEK (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı)
İrtibat: (0262) 317 32 95
E-mail : icivelek@isu.gov.tr

MEVZUAT
Mevzuatlara buradan erişebilirsiniz.
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/kamugorevlilerietikdavranisilkeleriilebasvuruusulveesaslariyonetmelik.pdf

FOTOĞRAF GALERİSİ

İlgili Diğer Başlıklar