TARİHÇE
İSU Genel Müdürlüğü 95/6750 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden kurulmuş olup bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvar Şube Müdürlüğü, Yönetim Kurulu kararı ile yasal olarak yaptığı hizmetlerden sorumlu tutulabilecek bir organizasyon olarak tanımlanmıştır.
2003 yılından 2017 yılına kadar 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisinde kısıtlı imkanlarla dahi hizmetini en iyi şekilde sürdürmüş olan İSU Laboratuvarı, 2017 yılı Mart ayında İSU Merkez Laboratuvarı Hizmet Binasına taşınmıştır.

LABORATUVAR HAKKINDA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü merkez laboratuvarımız, su ve atıksu alanlarında deney hizmetleri sunmakta olup sürekli iyileştirme yönetim anlayışı sayesinde sunduğu hizmet kalitesini artırma çalışmaları ile Su Kanal İdareleri arasında öncü laboratuvar olmanın yanı sıra sanayi kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ulusal ve uluslararası alanda deney hizmeti verebilen ileri teknolojik alt yapı ve donanıma sahip bir laboratuvardır.
Laboratuvarımız, güncel ulusal ve uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi mesleki teknik uygulama şartlarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara uygun, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Sorumlu olduğumuz Kocaeli il sınırları içerisindeki içme-kullanma sularının standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi ve atıksuların kanala deşarjlarının standartlara uygunluğunun denetlenmesi kapsamındaki çalışmaların haricinde sahip olduğumuz alt yapı ve donanım sayesinde ülkemizdeki birçok kurum ve kuruluşun ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için düzenlenen protokoller doğrultusunda analiz taleplerine hizmet verilmektedir. Bu hususların dışında gerçek ve tüzel kişilere özel talep analiz hizmeti de verilmektedir.
Müşterilerimiz tarafından mevcut yaptığımız analizlerin dışında hizmet alanımızda olması şartıyla yeni analiz talepleri olması durumunda   bunları değerlendirmeye alarak karşılanabilirliği müşterilerimize bilgilendirilmektedir.
Laboratuvarımız, kalite odaklı çalışma anlayışı ile müşteri memnuniyetini esas alan kalite politikasıyla en doğru ve güvenilir analizleri hedeflemektedir. Müşteri şikayetleri ve görüşleri laboratuvarımız tarafından bir geliştirme ve iyileştirme fırsatı olarak görülmekte ve bu şekilde değerlendirmeye alınmaktadır. Müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve ticari sırların korunması laboratuvar yönetimimiz tarafından güvence altına alınmıştır.
Laboratuvarımız; Kalite birimi, Laboratuvar Birimi ve Su Kalite biriminden oluşmaktadır. Laboratuvar biriminin altında Su, Atıksu ve Mikrobiyoloji laboratuvarı ile Numune Kabul ve Raporlama alt birimleri bulunmaktadır.  
Sahip olduğumuz ileri teknolojik cihaz donanımı ve eğitimli, yetkin ve dinamik personel kadrosuyla laboratuvarımız kalitesini ve analiz çeşitliliğini sürekli arttırarak sektöründe öncü olmayı kendine hedef belirlemiştir. Donanımlı teknik kadrosunu 6 Mühendis, 9 Kimyager, 4 Biyolog, 8 Tekniker, 9 Teknisyen personel oluşturmaktadır.
İSU Merkez Laboratuvarında; faaliyetlerin sürdürülmesi ve gerekli kalitenin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden Laboratuvar Şube Müdürü, teknik faaliyetlerden ve laboratuvar iş akışından Laboratuvar Şefi, şebekeye verilen suyun kalitesinin kontrolünden numune alma sürecinden Su Kalite Şefi, kalite yönetim anlayışının benimsenip sunulan hizmetin TS EN ISO 17025 standardı gereklerine uygunluğundan Kalite Yöneticisi sorumludur. 
Laboratuvarımız, 2008 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ dan akredite edilmiş olup 2010 yılından beri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi ile yetkilendirilmiş bir laboratuvardır.

AKREDİTASYON 
Laboratuvarların, test ve belgelendirme kuruluşlarının uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından yeterliliklerinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.
Akreditasyon; yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır.
Herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.
Kalitenin sürekliliğini ve güvenilirliğini disiplin altına almak amacındadır.

YETKİLİ LABORATUVAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’ne göre yetkili laboratuvar; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapmak üzere yetkilendirilen özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarını ifade etmektedir. Yönetmeliğe göre laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardına göre Akreditasyon kurumundan akredite olmak zorundadır.