Konut Aboneleri İçin: Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 
İşyeri Aboneleri İçin: Vergi Levhası veya İşyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi + Nüfus Cüzdan Fotokopisi + Tüzel Kişi Aboneliklerinde Yetki Belgesi
 
Şirketler İçin: Yetki Belgesi veya Vekaletname + İmza Sirküsü + Nüfus Cüzdanı Fotokopisi + Vergi Levhası Fotokopisi
 
Not: Taksitlendirme işlemleri öncelikle aboneliklerin bağlı bulundukları Şube Müdürlüklerinde yapılmakta olup; İSU Genel Müdürlüğü Alacakların Taksitlendirmesine Dair Yönergede belirtilen ve Şube Müdürlüğü yetkisinin üzerinde olan taksit sayısı taleplerine ilişkin işlemler, İSU Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yapılmaktadır.

Taksitlendirme işleminin yapıldığı gün ilk taksitin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Taksit ödemeleri Kurum veznelerimiz ile Yetkili Ödeme Noktalarından yapılabilmektedir.