KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca kurumumuza daha önce bildirilen ve kurumumuzun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
  • Başvuru Sahibi ’nin kurumumuza bizzat başvurması ile,
  • Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • Başvuru Sahibi tarafından güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kocaeliisu@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta gönderilmek suretiyle,
  • Başvuru Sahibinin, kurum sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda, bu adresinden kurumumuzun alo185@isu.gov.tr adresine e-posta gönderilmek suretiyle, iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
 
BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ
Şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin başvuru adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) D-100 Karayolu Üzeri Seka Park No:59 İZMİT Zarfın üzerineKişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi yazılacaktır.
Noter aracılığı ile tebligat D-100 Karayolu Üzeri Seka Park No:59 İZMİT Tebligat zarfına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi yazılacaktır.
Kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla gönderim kocaeliisu@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi yazılacaktır.
Kurumumuza kayıtlı e-posta adresinizden e-posta gönderimi alo185@isu.gov.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK ’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.